De Website
Nieuws
Copyright © 2007 by "Your Name"   •   All Rights reserved   •   E-Mail: yourname@yourdomain.com  •  Designed by GOEMO.de
... en je kind bloeit op
Copyright © 2010 by StichtingVictor   •   Created by: J.Onink   •   All Rights reserved   •   Contact Stichting Victor   •  Designed by GOEMO.de
Oprichting Stichting Victor
Geplaatst 8 okt. 2009 door Hendrik-Jan van Engelen [ 14 feb. 2010 17:10 bijgewerkt ]

Op 6 januari 2010 is Stichting Victor opgericht. Via deze stichting willen wij onze ervaringen met het opzetten
van een thuisbegeleidingsprogramma voor onze zoon Victor delen met andere ouders.
Nadat bij onze zoon een hersenbeschadiging werd vastgesteld op 2 jarige leeftijd volgde voor ons een moeilijk
pad om hem in zijn ontwikkeling te stimuleren. Helaas liepen we in onze zoektocht tegen de beperkingen van
het reguliere systeem aan. Veelal werd gedacht dat Victor ernstig geestelijk gehandicapt was en dat er niks
mee te beginnen was. Na 4 jaren van frustratie, zijn we in maart 2008 voor de eerste keer dolfijnondersteunde
therapie gaan doen in Curacao. Hier werden onze denkbeelden bevestigd, dat er meer in ons kind zat dan er uit
gehaald werd door reguliere zorgverleners. We hebben besloten om na de zomer Victor's ontwikkeling van
huis uit verder te begeleiden. Dit hebben we gedaan door een multidisciplinair team van diverse specialismen
(Logopedie,  Ergo-, Fysiotherapie, onderwijs en gedrag) om hem heen te verzamelen. Het doel is om Victor op
termijn weer in te laten stromen op normaal onderwijs. Alhoewel het eerste jaar deze doelstelling nog niet
behaald is, heeft het wel verschillende succesjes opgeleverd, die ons en Victor beter in het leven laten staan en
ons meer lol in het leven hebben gebracht.
Vanuit Stichting Victor willen we ouders informatie geven en begeleiden omtrent het opzetten van
thuisbegeleidingprogramma's. Op deze manier willen we ook fondsen werven die nodig zijn om Victor te
ondersteunen in zijn verdere ontwikkeling.